fbpx

Hirpol. Z pasji do szkolenia

UDT zawiesza egzaminy. Powodem COVID-19

16 marca, 2020

Dzisiaj rano #UDT oficjalnie poinformował o odwołaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz spawaczy.

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z poźn. zm.) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego zawiadamia, że mając na celu minimalizację zagrożeń spowodowanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Dozoru Technicznego zawiesza przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz spawaczy.

Dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przeprowadzenie egzaminu po wyznaczeniu nowych terminów.

O wszelkich zmianach i kolejnych ogłoszeniach będziemy informowali na bieżąco.

Napisz do nas:

Chętnie rozwiejemy
wszystkie Twoje wątpliwości